İletişim Bilgileri

Editör

Dr. Okan KAMİŞ
Aksaray Üniversitesi Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
okankara06@gmail.com

Editör Yardımcısı

Dr. Ali Rıza Atıcı
Aksaray Üniversitesi Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
atici.alrz@gmail.com

Dergi İletişim

Aksaray University Journal of Sport and Health Researches
Aksaray Üniversitesi Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
asujshr@aksaray.edu.tr

An International Peer-Reviewed e-Journal / Period: Biannually / Founded: 2020 / Publisher: Aksaray University

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.