Amaç ve Kapsam

Aksaray University Journal of Sport and Health Researches-ASUJSHR, Aksaray Üniversitesi Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün bilimsel yayın organıdır. Aksaray University Journal of Sport and Health Researches dergisinin amacı, Spor ve Sağlık Bilimleri temel alanına ilişkin güncel gelişmeleri inceleyerek bu kapsamda ortaya çıkan özgün yayınları hedef kitle ile paylaşmaktır.

ASUJSHR yılda 2 sayı (Aralık, Haziran) elektronik ortamda yayımlanan akademik ve bilimsel nitelikli Ulusal/Uluslararası hakemli bir e-dergidir. 
*Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir.
*Dergimizde ayrıca Spor ve Sağlık bilimlerinin tüm alanları ile ilgili nitel ve nicel araştırmalara, en güncel literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren derleme çalışmalarına ve editöre mektup yayınları da yayımlanmaktadır.
*Dergimizde Spor ve Sağlık Bilimleri alanında en güncel yöntem ve teknikler kullanılan çalışmalara öncelik tanınır.
*Yayımlanan bilimsel çalışmalar için telif ücreti ödenmez.
*ORCID iD tüm yazarlar için zorunludur. İlk defa ORCID iD alacaklar https://orcid.org/register adresinden temin edebilir. 


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

An International Peer-Reviewed e-Journal / Period: Biannually / Founded: 2020 / Publisher: Aksaray University

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.