Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Boksörlerde İp Atlama ve Çeviklik Merdiveni Egzersiz Programının Çeviklik Performansına Etkisinin Karşılaştırılması

Year 2022, Volume: 3 Issue: 2, 239 - 251, 29.12.2022

Abstract

Bu araştırma, elit erkek boksörlerde 6 haftalık ip atlama ve çeviklik merdiveni egzersiz programlarının çeviklik performansına etkisinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubu, Fenerbahçe Spor Kulübü Boks Şubesinde lisanslı, yaş ortalamaları 17,95±2,24 vücut ağırlığı ortalamaları 62,42±6,16 olan 21 gönüllü erkek boksörden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan sporcular; ip atlama grubu, çeviklik merdiveni grubu ve kontrol grubu olarak üçe ayrılmıştır. Boksa özgü yaklaşık 15 dakikalık ısınmanın ardından ip grubuna,1 dakika egzersiz 30 saniye dinlenme, 1 haftada her biri 10 hareketten oluşan 3 farklı egzersiz programı; merdiven grubuna, 1 haftada her biri 15 hareketten oluşan 3 farklı egzersiz programı ve her iki gruba teknik antrenmanda uygulanmıştır. Kontrol grubu yalnızca teknik antrenmana katılmıştır. 6 haftalık programların öncesinde ve sonrasında İllinois ile Hexagon çeviklik testleri uygulanmıştır. Ön test ve son test değerleri farkına t-test ile bakıldığında; ip atlama ve çeviklik merdiveni gruplarındaki boksörlere uygulanan çeviklik testi sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.05). Kontrol grubundaki boksörlere uygulanan çeviklik test sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>0.05). Deney ve kontrol grubunun uygulanan testler bakımından farklılığına ilişkin tek yönlü varyans analizinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak ip atlama ve çeviklik merdiveni deney grupları antrenman programlarının çeviklik yetisini geliştirmede etkili olduğu belirlenmiştir.

References

 • Akgül, M.N. (2016). Boksörlerde 6 haftalık müsabaka dönemi antrenmanlarının vücut kompozisyonu üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Aydaş, F., Uğraş, A., & Savaş, S. (2002). A milli boks takımı ile müsabık iki farklı boks takımının seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2, 11-22.
 • Can, İ., & Bayrakdaroğlu, S. (2019). Türk milli boksör ve kick bokscularda üst vücut kuvvet özelliği ve bench throw hareketi esnasındaki bazı parametrelerin karşılaştırılması. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 121-128.
 • Chaabe`ne, H., Tabben, M., Mkaouer, B., Franchini, E., Negra, Y., Hammami, M., ve ark. (2015). Amateur boxing: physical and physiological attributes. Sports Med., 45, 337–352
 • Çelik, N. (2016). Futbolcularda dengenin çeviklik üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Çınar, V., Biçer, Y., Pala, R., & Savucu, Y. (2019). Türk ve Ukrayna boks milli takımının bazı fiziksel uygunluk değerlerinin karşılaştırılması. E-Journal of New World Sciences Academy Sports Sciences, 4,(3), 154-161.
 • Davis, P., Wittekind, A., & Beneke, R. (2013). Amateur boxing: activity profile of winners and losers. Int J Sports Physiol Perform., 8, 84–92.
 • Davis, P., Leitha¨user, R.M., & Beneke, R. (2014). The energetics of semicontact 3 3 2-min amateur boxing. Int J Sports Physiol Perform., 9, 233–239.
 • Franchini, E., Brito, C.J., & Artioli, G.G. (2012). Weight loss in combat sports: physiological, psychological and performance effects. J Int Soc Sports Nutr., 9, 52.
 • Franchini, E., Cormack, S., & Takito, M. Y. (2019). Effects of high-intensity interval training on olympic combat sports athletes' performance and physiological adaptation: a systematic review. The Journal of Strength & Conditioning Research, 33(1), 242-252.
 • Gençoğlu, C., & Şen, İ. (2021). Comparison of CrossFit Barbara and classic resistance trainings for the protection of strength performance during off-season in kickboxers. Isokinetics and Exercise Science, 29(3), 319-326.
 • Göktepe M. (2020). Türk milli takımında yer alan boksörlerin denge ile çeviklik performansları arasındaki ilişki. International Journal of Contemporary Educational Studies (Intjces), 6(2):651-658.
 • Görgülü, T. (2016). Vücut kompozisyonu ile çeviklik arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Günay, M., Şıktar, E., & Şıktar, E. (2018). Antrenman Bilimi (1. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kamandulis, S., Bruzas, V., Mockus, P., Stasiulis, A., Snieckus, A., & Venckunas, T. (2018). Sport-specific repeated sprint training improves punching ability and upper-body aerobic power in experienced amateur boxers. The Journal of Strength & Conditioning Research, 32(5), 1214-1221.
 • Karacabey, K. (2013). Sport performance and agility tests Sporda performans ve çeviklik testleri. Journal of Human Sciences, 10(1), 1693-1704.
 • Mackenzie, B. (2005). Performance evaluation tests. London: Electric World plc, 24(25), 57-158.
 • Okawa, M., Ide, Y., & Sakurai, T. (2016). Relatianship between special fitness test score and anaerobic lower lumb power among female japanese judokas. 21st Αnnual Congress of the European College of Sport Science Crossing Borders Through Sport Science, Vienna- Austria, 6 - 9 July.
 • Özbay, S., Ulupınar, S., & Özkara, A. B. (2018). Sporda çeviklik performansı. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 97-112.
 • Özdil, G. (2016). Boksörlerde kuvvet antrenmanlarının maksimal kuvvet ve anaerobik güce etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Selçuk, M.S. (2014). Bayan boksörlerde 6 haftalık direnç lastiği uygulamasının maksimal kuvvet ve anaerobik güce etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Sjökvist, J., Nilsson, R., & Holmberg, H.C. (2013). A comparasion of development in strength, power and endurance in famale national team judokas wrestlers and boxers over a 6-year period, 18th Annual Congress Of The European College Of Sport Science, Barcelona – Spain, 26- 29 June.
 • Slimani, M., Chaabène, H., Davis, P., Franchini, E., Cheour, F., & Chamari, K. (2017). Performance aspects and physiological responses in male amateur boxing competitions: A brief review. Journal of Strength and Conditioning Research, 31(4), 1132-1141.
 • Tatlıcı, A. (2017). Elit boksörlerde akut besinsel nitrat takviyesinin anaerobik güç üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ulupınar, S., Özbay, S., & Gençoğlu, C. (2020). Siklet Sporlarında Dehidrasyon ve Hiponatremi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 103-115.

Comparison Of The Effects Of Jumping Rope And Agility Ladder Exercise Program On Agility Performance In Boxers

Year 2022, Volume: 3 Issue: 2, 239 - 251, 29.12.2022

Abstract

This research was conducted to compare the effects of 6-week rope skipping and agility ladder exercise programs on agility performance in elite male boxers. The research group consists of 21 volunteer male boxers licensed in Fenerbahçe Sports Club Boxing Branch with an average age of 17.95±2.24 and an average body weight of 62.42±6.16. Athletes participating in the study; The rope skipping group was divided into three as agility ladder group and control group. After warming up for about 15 minutes specific to boxing, 1 minute exercise, 30 seconds rest, 3 different exercise programs consisting of 10 movements each in 1 week; 3 different exercise programs consisting of 15 movements each were applied to the ladder group in 1 week and technical training was applied to both groups. The control group only participated in the technical training. Before and after the 6-week programs, Illinois and Hexagon agility tests were applied. When the difference between pre-test and post-test values is examined by t-test; Statistically significant differences were found in the agility test results applied to the boxers in the jump rope and agility ladder groups (p<0.05). There was no statistically significant difference in the agility test results applied to the boxers in the control group (p>0.05). A statistically significant difference was found in the one-way analysis of variance regarding the differences between the experimental and control groups in terms of the tests applied (p<0.05). As a result, it was determined that the training programs of the jump rope and agility ladder experimental groups were effective in improving the agility ability.

References

 • Akgül, M.N. (2016). Boksörlerde 6 haftalık müsabaka dönemi antrenmanlarının vücut kompozisyonu üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Aydaş, F., Uğraş, A., & Savaş, S. (2002). A milli boks takımı ile müsabık iki farklı boks takımının seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2, 11-22.
 • Can, İ., & Bayrakdaroğlu, S. (2019). Türk milli boksör ve kick bokscularda üst vücut kuvvet özelliği ve bench throw hareketi esnasındaki bazı parametrelerin karşılaştırılması. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 121-128.
 • Chaabe`ne, H., Tabben, M., Mkaouer, B., Franchini, E., Negra, Y., Hammami, M., ve ark. (2015). Amateur boxing: physical and physiological attributes. Sports Med., 45, 337–352
 • Çelik, N. (2016). Futbolcularda dengenin çeviklik üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Çınar, V., Biçer, Y., Pala, R., & Savucu, Y. (2019). Türk ve Ukrayna boks milli takımının bazı fiziksel uygunluk değerlerinin karşılaştırılması. E-Journal of New World Sciences Academy Sports Sciences, 4,(3), 154-161.
 • Davis, P., Wittekind, A., & Beneke, R. (2013). Amateur boxing: activity profile of winners and losers. Int J Sports Physiol Perform., 8, 84–92.
 • Davis, P., Leitha¨user, R.M., & Beneke, R. (2014). The energetics of semicontact 3 3 2-min amateur boxing. Int J Sports Physiol Perform., 9, 233–239.
 • Franchini, E., Brito, C.J., & Artioli, G.G. (2012). Weight loss in combat sports: physiological, psychological and performance effects. J Int Soc Sports Nutr., 9, 52.
 • Franchini, E., Cormack, S., & Takito, M. Y. (2019). Effects of high-intensity interval training on olympic combat sports athletes' performance and physiological adaptation: a systematic review. The Journal of Strength & Conditioning Research, 33(1), 242-252.
 • Gençoğlu, C., & Şen, İ. (2021). Comparison of CrossFit Barbara and classic resistance trainings for the protection of strength performance during off-season in kickboxers. Isokinetics and Exercise Science, 29(3), 319-326.
 • Göktepe M. (2020). Türk milli takımında yer alan boksörlerin denge ile çeviklik performansları arasındaki ilişki. International Journal of Contemporary Educational Studies (Intjces), 6(2):651-658.
 • Görgülü, T. (2016). Vücut kompozisyonu ile çeviklik arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Günay, M., Şıktar, E., & Şıktar, E. (2018). Antrenman Bilimi (1. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kamandulis, S., Bruzas, V., Mockus, P., Stasiulis, A., Snieckus, A., & Venckunas, T. (2018). Sport-specific repeated sprint training improves punching ability and upper-body aerobic power in experienced amateur boxers. The Journal of Strength & Conditioning Research, 32(5), 1214-1221.
 • Karacabey, K. (2013). Sport performance and agility tests Sporda performans ve çeviklik testleri. Journal of Human Sciences, 10(1), 1693-1704.
 • Mackenzie, B. (2005). Performance evaluation tests. London: Electric World plc, 24(25), 57-158.
 • Okawa, M., Ide, Y., & Sakurai, T. (2016). Relatianship between special fitness test score and anaerobic lower lumb power among female japanese judokas. 21st Αnnual Congress of the European College of Sport Science Crossing Borders Through Sport Science, Vienna- Austria, 6 - 9 July.
 • Özbay, S., Ulupınar, S., & Özkara, A. B. (2018). Sporda çeviklik performansı. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 97-112.
 • Özdil, G. (2016). Boksörlerde kuvvet antrenmanlarının maksimal kuvvet ve anaerobik güce etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Selçuk, M.S. (2014). Bayan boksörlerde 6 haftalık direnç lastiği uygulamasının maksimal kuvvet ve anaerobik güce etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Sjökvist, J., Nilsson, R., & Holmberg, H.C. (2013). A comparasion of development in strength, power and endurance in famale national team judokas wrestlers and boxers over a 6-year period, 18th Annual Congress Of The European College Of Sport Science, Barcelona – Spain, 26- 29 June.
 • Slimani, M., Chaabène, H., Davis, P., Franchini, E., Cheour, F., & Chamari, K. (2017). Performance aspects and physiological responses in male amateur boxing competitions: A brief review. Journal of Strength and Conditioning Research, 31(4), 1132-1141.
 • Tatlıcı, A. (2017). Elit boksörlerde akut besinsel nitrat takviyesinin anaerobik güç üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ulupınar, S., Özbay, S., & Gençoğlu, C. (2020). Siklet Sporlarında Dehidrasyon ve Hiponatremi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 103-115.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sport Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Serpil ELİDEMİR
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-9088-1256
Türkiye


Murat BİLGE
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-1129-0563
Türkiye


Damla Selin YILDIRIM
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6092-2849
Türkiye

Publication Date December 29, 2022
Submission Date November 26, 2022
Acceptance Date December 13, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 3 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { asujshr1210454, journal = {Aksaray University Journal of Sport and Health Researches}, eissn = {2757-6310}, address = {Aksaray Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Aksaray/Merkez, 68100}, publisher = {Aksaray University}, year = {2022}, volume = {3}, number = {2}, pages = {239 - 251}, doi = {10.54152/asujshr.1210454}, title = {Boksörlerde İp Atlama ve Çeviklik Merdiveni Egzersiz Programının Çeviklik Performansına Etkisinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Elidemir, Serpil and Bilge, Murat and Yıldırım, Damla Selin} }
APA Elidemir, S. , Bilge, M. & Yıldırım, D. S. (2022). Boksörlerde İp Atlama ve Çeviklik Merdiveni Egzersiz Programının Çeviklik Performansına Etkisinin Karşılaştırılması . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches , 3 (2) , 239-251 . Retrieved from http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/73325/1210454
MLA Elidemir, S. , Bilge, M. , Yıldırım, D. S. "Boksörlerde İp Atlama ve Çeviklik Merdiveni Egzersiz Programının Çeviklik Performansına Etkisinin Karşılaştırılması" . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 239-251 <http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/73325/1210454>
Chicago Elidemir, S. , Bilge, M. , Yıldırım, D. S. "Boksörlerde İp Atlama ve Çeviklik Merdiveni Egzersiz Programının Çeviklik Performansına Etkisinin Karşılaştırılması". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 239-251
RIS TY - JOUR T1 - Comparison Of The Effects Of Jumping Rope And Agility Ladder Exercise Program On Agility Performance In Boxers AU - SerpilElidemir, MuratBilge, Damla SelinYıldırım Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Aksaray University Journal of Sport and Health Researches JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 251 VL - 3 IS - 2 SN - -2757-6310 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Aksaray University Journal of Sport and Health Researches Boksörlerde İp Atlama ve Çeviklik Merdiveni Egzersiz Programının Çeviklik Performansına Etkisinin Karşılaştırılması %A Serpil Elidemir , Murat Bilge , Damla Selin Yıldırım %T Boksörlerde İp Atlama ve Çeviklik Merdiveni Egzersiz Programının Çeviklik Performansına Etkisinin Karşılaştırılması %D 2022 %J Aksaray University Journal of Sport and Health Researches %P -2757-6310 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Elidemir, Serpil , Bilge, Murat , Yıldırım, Damla Selin . "Boksörlerde İp Atlama ve Çeviklik Merdiveni Egzersiz Programının Çeviklik Performansına Etkisinin Karşılaştırılması". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 / 2 (December 2022): 239-251 .
AMA Elidemir S. , Bilge M. , Yıldırım D. S. Boksörlerde İp Atlama ve Çeviklik Merdiveni Egzersiz Programının Çeviklik Performansına Etkisinin Karşılaştırılması. ASUJSHR. 2022; 3(2): 239-251.
Vancouver Elidemir S. , Bilge M. , Yıldırım D. S. Boksörlerde İp Atlama ve Çeviklik Merdiveni Egzersiz Programının Çeviklik Performansına Etkisinin Karşılaştırılması. Aksaray University Journal of Sport and Health Researches. 2022; 3(2): 239-251.
IEEE S. Elidemir , M. Bilge and D. S. Yıldırım , "Boksörlerde İp Atlama ve Çeviklik Merdiveni Egzersiz Programının Çeviklik Performansına Etkisinin Karşılaştırılması", Aksaray University Journal of Sport and Health Researches, vol. 3, no. 2, pp. 239-251, Dec. 2022, doi:10.54152/asujshr.1210454

An International Peer-Reviewed e-Journal / Period: Biannually / Founded: 2020 / Publisher: Aksaray University

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.